Downloads and Links

 

European Federation of Chemical Engeering/EFCE - www.efce.info

EFCE Eventswww.efce.org/events.html

AICHE – www.aiche.org 

International Society of Electrochemistry – www.ise-online.org

British Society of Rheology – https://www.bsr.org.uk/

French Society of Chemical and Process Engineering – www.sfgp.asso.fr/

Institute of Chemical Process Fundamentals/Ústav chemických procesů – www.icpf.cas.cz

University of Chemistry and Technology Prague/Vysoká škola chemicko-technologická – www.vscht.cz

University of Pardubice/Univerzita Pardubice – www.upce.cz

Czech Technical University/ČVUT – www.cvut.cz

Technical University Brno/VUT Brno – www.vutbr.cz

Technical University of Ostrava/Technická Univerzita Ostrava - VŠB – www.vsb.cz

Czech Chemical Society/Česká společnost chemická – www.csch.cz

Association of Chemical Industry/Česká společnost průmyslové chemie – www.cspch.cz

 

Various / Různé

Statuses of the Czech Society of Chemical Engineering/Stanovy ČSCHI (In Czech)
 

For leisure (mostly in Czech) / Pro zasmání

Escher Gallery - https://mcescher.com/gallery/most-popular/    

Chemical engineers always make fun; here are some examples: / Chemičtí inženýři jsou vždy naklonění legráckám, takže zde některé shrnujeme:

Průvodce vědeckým žargonem
Kterak snadno a rychle diskutovat [J. Bajgar: Vesmír 60, 249 (1981)]
A Brief Guide to Scientific Literature
CIZelovaný SLOvník CIZích SLOv [J. Vedral: Chem. Listy 69 (1975) 414-416]
Problémy šotkáže a dešotkáže chemických textů (Josef Horák) – CHISA 1985
Poster “NOVÉ VÝSLEDKY” (Jitka Dohnalová – 7 let) – CHISA 1985
Výzkum teorie vědeckého výzkumu I. [Kao Lin, Shiu Sisako, Josef Horák: Chem. Listy 63 (1969) 414-417] – nadčasová studie o psaní publikací
(English version) Studies in the theory of scientific research. Part 1. [K. Lin, S. Sisako, J. Horák: Chem. Biochem. Eng. Q. 24 (2010) 3-7]
Výzkum teorie vědeckého výzkumu II. Teorie kritiky vědeckých prací. [Josef Horák: Chem. Listy 86 (1970) 412-420] – nadčasová studie
Využití abstraktních vědeckých publikací k boji proti následkům vědecké sklerozy vědeckých pracovníků [Josef Horák: Chem. Listy 86 (1992) 237-241]
CHISA Zvěsti – deník vydávaný na CHISE v Tatrách (říjen 1989)
Dodatek o procesu vytváření CHISA Zvěstí (Zdeněk Wagner)
Z historie chemického inženýrství - cimrmanovsky (Vratislav Hlubuček)
Babočkův poster 1987 (Ivan Wichterle)

Útržky a drby z historie CHISA (Kamil Wichterle)

Další veselé příspěvky uveřejníme; zasílejte je na adresu wichterle@icpf.cas.cz.